Her kjeme ein alder så liten oppdatering frå turen vår og dei siste dagane me hadde før avreise. Me har hatt ein oppleving for livet, kor me har fått sitt

Share